fbpx
FINTECH – Dẫn đầu cuộc chơi công nghệ trong ngành bất động sản

FINTECH – Dẫn đầu cuộc chơi công nghệ trong ngành bất động sản

Là một trong những làn sóng dẫn đầu cuộc cách mạng 4.0, Fintech (Financial Technology – Công nghệ tài chính) đã tạo ra những thay đổi chóng mặt trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt là sự thâm nhập mạnh mẽ của Fintech trong lĩnh vực bất động sản. Fintech trong bất động...
Kế hoạch phân bổ ngân sách PPC cho chiến dịch Google Ads

Kế hoạch phân bổ ngân sách PPC cho chiến dịch Google Ads

Bạn là một người hoàn toàn mới? Chưa từng có kinh nghiệm chạy quảng cáo pay-per-click (PPC) cho chiến dịch Google Ads? Thế thì bạn phải bắt đầu chạy test. Với một khoản ngân sách nhỏ và kiểm tra hiệu quả xem đã. Tuy nhiên chỉ bằng chạy các bài test liên tục thì sẽ...
101.png