fbpx
Digital Agency là gì? Và những ưu điểm so với Traditional Agency?

Digital Agency là gì? Và những ưu điểm so với Traditional Agency?

Sự phát triển về mặt khoa học, công nghệ, kỹ thuật là điều tất yếu dẫn đến nhiều thay đổi. Thời đại công nghệ số đã khiến vai trò Digital Marketing ngày càng quan trọng. Đại dịch Corona đã 1 phần thúc đẩy thêm quá trình chuyển đổi số này khi người người, nhà nhà phải...
FINTECH – Dẫn đầu cuộc chơi công nghệ trong ngành bất động sản

FINTECH – Dẫn đầu cuộc chơi công nghệ trong ngành bất động sản

Là một trong những làn sóng dẫn đầu cuộc cách mạng 4.0, Fintech (Financial Technology – Công nghệ tài chính) đã tạo ra những thay đổi chóng mặt trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt là sự thâm nhập mạnh mẽ của Fintech trong lĩnh vực bất động sản. Fintech trong bất động...
101.png