fbpx
Câu chuyện sản phẩm: Bí quyết nằm sau sự thành công của Adidas trong năm 2019

Câu chuyện sản phẩm: Bí quyết nằm sau sự thành công của Adidas trong năm 2019

Nhà tuyển dụng nào sẽ tuyển bạn khi mà bạn chưa giới thiệu tốt về bản thân? Hay chưa thuyết phục được họ tại sao bạn lại phù hợp với vị trí này? Đây cũng là nguyên tắc khi triển khai một chiến dịch quảng cáo video về câu chuyện sản phẩm. Rất khó để chiến dịch thành...
101.png