fbpx

Ebook “Xây nhà” mới trên LinkedIn

LinkedIn là mạng xã hội để phục vụ cho công việc cũng như tuyển dụng.

Các công ty đang dần “dọn nhà” đến LinkedIn nhằm xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp, tìm kiếm trọng tâm được những đối tượng tiềm năng một cách chính xác nhất. Tuy nhiên có rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs vẫn còn xa lạ với nền tảng này.

Thấu hiểu điều đó, đội ngũ Vietnam Digital đã biên soạn Ebook “Xây nhà mới trên LinkedIn và những điều doanh nghiệp cần lưu ý”. Ebook này sẽ giúp cho bạn – những doanh nghiệp bước đầu sử dụng LinkedIn có thể chuẩn bị cho mình kiến thức để có thể tận dụng mạng xã hội này đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Bạn cần tư vấn

101.png
Copy link
Powered by Social Snap